Inzake reclames met betrekking tot geleverde goederen geldt het navolgende. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Graan & meer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Graan & meer wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Graan & meer. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd als ze persoonlijk worden afgegeven bij de winkel van Graan & Meer.